Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổ Chức Sự Kiện PTC Event – Cung cấp thiết bị sự kiện miền bắc

Điện thoại: 0916.999.861

Email: phutu118@@gmail.com

Webstie: tochucsukien.top

Địa chỉ bản đồ: